Náš postoj...


Náš interní kodex předpokládá použití co možná nejvíce recyklovatelných materiálů včetně nábytku, kancelářských potřeb, vzdání se zbytečného tisku, včetně reklamní produkce, místo toho rádi pracujeme s onlinem. Proenvironmentální politiky se snažíme samozřejmě držet i při výběru dopravních prostředků pro doručování po České republice, do zahraničních metropolí a všeobecně po centrech historických měst. Náš autopark proto čítá jak benzínové dopravní prostředky, tak i elektrické a CNG vozy. V plánu je nahradit všechny vozy pouze elektrickými vozy a CNG stroji. Náš přínos bude mít minimální vliv, ovšem dojde ke změnám, pokud k tomu přistoupí každý z nás...