23 Aug 2016
Aug 23, 2016 from admin

Dali jsme si za cíl se v tomto příspěvku věnovat otázce...

Dali jsme si za cíl se v tomto příspěvku věnovat otázce početných skupin, přesněji řečeno práci s nimi.

Máte-li za úkol provádění po městech, pivovaru nebo jiných výrobních prostorech, na cvičišti či v terénu, vyprávění v malých prostorech muzea či výstavy, při cyklovýletu apod., vždy musíte brát ohled na následující aspekty:

- držení vlajky/cedulky atd. ve vhodné výšce
- věkové rozdíly posluchačů-vstřebání informací
- rychlost reakce účastníků
- sledovat průměrné tempo posluchačů
- vychytat si své tempo
- navrhovat přestávky
- nevypínat si vysílací jednotku
- hlídat si, zda se někdo neztratil, resp. počítat si účastníky
- hlídat si lidi zakončující řetěz

Na první pohled se zdá, že jde o drobnosti, které ani nestojí za zmínku, ovšem dnešní tržní prostředí nás nutí dělat vše důkladně a s důrazem na detail, abychom dlouhodobě poskytovali kvalitní a cenově přijatelné služby.

Opravdovými odborníky na provádění skupin jsou... No samozřejmě průvodci z povolání. Kdo jiný by o tom mohl vědět víc. Rozhodli jsme se jich zeptat, jaký na početné skupiny za použití / nepoužití rádio průvodců mají názor, resp. jak to zvládají.

Vzorek 160 respondentů (především zaměstnanci CA/CK):

59% přiznalo, že by se bez nich již neobešlo
15% používají reproduktor z důvodu konzervativnosti nebo snahy ušetřit
12% průvodcovskou techniku nikdy nepoužívalo
8% pracuje výhradně se skupinami o 6-8 účastnících
6% nevědělo o co jde


___________________________
get social!
facebook
instagram
google+
twitter
youtube