01 Nov 2015
Nov 01, 2015 from admin

Jelikož máme zájem o propagaci našeho průvodcovského systému...

Jelikož máme zájem o propagaci našeho průvodcovského systému TOURGUIDESYSTEM, zajímá i nás, v poslední době tolik diskutované téma, týkající se jistých společností s ne úplně jasnými smlouvami o pronájmu reklamních ploch. Snaha obrat klienty o nesmyslné poplatky rozhodně není zárukou solidního jednání. Ano, je docela dobře možné, že si klient řádně nepřečetl smlouvu, kterou se rozhodl uzavřít, ale také, že smlouva je napsána tak, aby nebyla dostatečně srozumitelná. My rozhodně příznivci takového jednání nejsme. Máme za to, že by klient měl být o podmínkách smlouvy informován předem. Uveďme si častý příklad základního nedorozumění mezi zadavatelem a klientem. Klient neví, že jeho vůz, nesoucí reklamu, s ní musí opravdu jezdit. Stojí-li reklamní vozidlo 6 dní v týdnu bez jakéhokoliv pohybu stále u jednoho domu, není taková služba pro zadavatele reklamy vůbec atraktivní. Takových a podobných drobností, na které by měli zadavatelé klienta předem upozornit, bychom našli celou řadu.
A proto hledáme majitele vozidel, kteří by rádi nevyužitý prostor na svém automobilu poskytli jako reklamní plochu pro naše průvodcovské systémy, zpeněžili ho a trochu si tak přilepšili ke svému běžnému rozpočtu.

Nyní pro vás máme dobrou zprávu. Nabízíme možnost polepu zadní části vašeho automobilu velmi estetickou reklamou, informující o průvodcovském systému TOURGUIDESYSTEM.

Zároveň nabízíme solidní jednání a jasně dané podmínky, se kterými se můžete seznámit již nyní. Při určování vaší provize za pronajatou reklamní plochu na vašem automobilu vycházíme z následujících kritérií:

1. Ocenění plochy
- velikost pronajaté plochy
- doba reklamního využití
- lokace (preferovány populární turistické trasy)
- schopnost upoutat pozornost
- viditelnost (nerušená okolními vlivy)
- případně další podmínky určené pronajímatelem

2. Uzavření nájemní smlouvy
- možnost seznámit se s obsahem smlouvy předem
- podpis smlouvy

3. Zpracování a realizace polepu
- zaměření reklamní plochy
- pronajímatel obdrží návrh polepu na svůj e-mail (je-li ve smlouvě dojednán
pronájem více ploch, návrh bude proveden pro každou plochu zvlášť)
- tisk návrhu následuje až po oboustranném odsouhlasení
- dohoda termínu instalace (vždy na telefonním čísle: +420 777 772 979)
- instalace polepu

4. Zaslání platby na účet pronajímatele

5. Vizuální kontrola reklamní plochy pronajímatelem vždy první týden v kalendářním měsíci.

6. Předání klientovi kopie potvrzení ATEST

Nabízíme reálný přivýdělek, kdy budete dostávat peníze, nikoliv je platit nám!
Jednání s naší společností zabývající se průvodcovskými přístroji TOUGUIDESYSTEM, je rozhodně vždy fér.

___________________________
get social!
facebook
instagram
google+
twitter
youtube